Prawnicy

Usługi Podatkowe

Prawnicy

Bieżąca obsługa i wsparcie podatkowe, usługi hot-line

Prawnicy

Ceny transferowe – przeglądy, analiza, weryfikacja i przygotowanie dokumentacji podatkowej i polityki cen transferowych, analizy benchmarkingowe

Prawnicy

Doradztwo obejmujące międzynarodowe aspekty podatkowe, umowy międzynarodowe, przepisy wspólnotowe

Prawnicy

Podatkowe i prawne przeglądy due diligence, niezależne przeglądy i audyty podatkowe

Prawnicy

Restrukturyzacja i optymalizacja podatkowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym

Prawnicy

Postępowania i kontrole podatkowe, postępowania sądowo-administracyjne

Prawnicy

Zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych, przygotowywanie wniosków i reprezentowanie podmiotów w trakcie postępowania, postępowania odwoławcze

Prawnicy

Doradztwo w sprawach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, kwestie międzynarodowe i wspólnotowe

Prawnicy

Rozliczenia podatkowe i kwestie ubezpieczeniowe expatów i osób oddelegowanych

Prawnicy

Wsparcie w ramach postępowań karnoskarbowych

Kontakt

Al. Niepodległości 151 lok. 16
02-555 Warszawa

Prawnicy