Prawnicy

Nasz zespół

poznaj ekspertów prawnych

 

Prawnicy Prawnicy

Agnieszka Janowska

T: +48601327614 E: agnieszka.janowska@batl.pl

Radca Prawny
OIRP Warszawa WA-4636

Specjalizuje się od wielu lat w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, zajmuje się pomocą prawną od momentu zatrudnienia pracownika poprzez nadzór nad prawidłowością funkcjonowania pracodawcy (regulaminy wewnętrzne, procedury antydyskryminacyjne, antymobbingowe, ochrona danych osobowych, stosowanie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy i BHP) do momentu rozwiązywania stosunku pracy (dokumentacja, udział w spotkaniach „separacyjnych"). Reprezentuje klientów przed sądami pracy, inspekcją pracy, ZUS-em, sądami arbitrażowymi i polubownymi. Bierze udział w negocjacjach z przedstawicielstwami pracowników (związki zawodowe, rady pracowników). Jest autorką artykułów prasowych między innymi na temat mobbingu, funduszu świadczeń socjalnych, uprawnień rodzicielskich, jako ekspert wypowiada się także w radiowych i telewizyjnych programach informacyjnych.

Prywatnie Agnieszka jest mamą czwórki dzieci i miłośniczką kotów, ceni sobie przyjaźń, lojalność i poczucie humoru. Oprócz pracy satysfakcję sprawia jej działalność charytatywna oraz egzotyczne podróże.

Prawnicy Prawnicy

Dorota Żurowska

T: +48605553909 E: dorota.zurowska@batl.pl

Radca Prawny
OIRP Warszawa WA-4693

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i korporacyjnym. Posiada duże doświadczenie w obsłudze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, pomagając im rozwiązywać nurtujące ich problemy. Analizuje, rekomenduje, ale także projektuje umowy,  kontrakty, porozumienia, ugody, oświadczenia, pisma w relacji z podmiotami zewnętrznymi, organami administracji, kontrahentami. Przygotowuje uchwały organów spółek, wewnętrzne regulacje usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorcy. Zajmuje się obsługą posiedzeń organów statutowych spółek, a także przygotowuje i składa wnioski w Krajowym Rejestrze Sądowym. Bierze udział w negocjacjach i mediacjach. Sporządza informacje i opinie prawne. Prowadzi windykację  miękką. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi i polubownymi oraz w postępowaniach egzekucyjnych, a także restrukturyzacyjnych  i naprawczych.

Równowagę do pędzącego życia zawodowego odnajduje na macie w  jodze, mindfulness i na Mazurach.

Prawnicy Prawnicy

Krzysztof Miłosz

T: +48663290066 E: krzysztof.milosz@batl.pl

Radca Prawny
OIRP Warszawa WA-8739

Specjalizuje się w obsłudze prawnej średnich i dużych przedsiębiorstw, zarówno krajowych jak i z udziałem kapitału zagranicznego. Do jego kluczowych obszarów praktyki zawodowej należy prawo spółek, prawo cywilne i postępowanie sądowe. W jednej z największych polskich spółek z obszaru transportu i spedycji towarów odpowiadał za kierowanie pionem prawnym oraz pionem obsługi organów korporacyjnych. Skutecznie realizował i nadzorował procesy prywatyzacji i restrukturyzacji funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej spółek, w tym realizował procesy aportowe w zakresie nieruchomości o skomplikowanym stanie prawnym. W ramach ekspansji zagranicznej zaplanował i przeprowadził procesy tworzenia spółek zależnych, w tym na terenie Niemiec. Uczestniczył również w prowadzeniu rokowań i negocjacji ze związkami zawodowymi. Zdobyte doświadczenia w realizacji procesów w zakresie nieruchomości wykorzystuje także w pełnej obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych. Jako pasjonat prawa cywilnego, w szczególności w zakresie prawa spadkowego, realizuje także obsługę prawną na rzecz osób fizycznych, reprezentując ich interesy przed sądami powszechnymi.

Prawnicy Prawnicy

Izabela Stępień

T: +48507191560 E: izabela.stepien@batl.pl

Radca Prawny
OIRP Warszawa WA-13298

Główny obszar jej działalności zawodowej obejmuje prawo pracy oraz prawo ubezpieczeń społecznych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stypendystką Vilniaus Universitetas w Wilnie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców różnych branż w zakresie m.in. nawiązania i ustania stosunku pracy, regulacji wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy oraz czasu pracy. Jest autorką artykułów prasowych z tego zakresu.

W latach 2014 – 2017 pracowała w departamencie prawa pracy oraz departamencie postępowań sądowych w jednej z warszawskich kancelarii. W latach 2010 – 2013 zdobywała doświadczenie w zakresie stosowania prawa pracy  w spółkach zajmujących się obsługą kadrową w Lublinie i Warszawie.

W wolnym czasie chodzi po górach, ćwiczy jogę, czyta powieści skandynawskich autorów i celebruje swoje macierzyństwo.

Kontakt

Al. Niepodległości 151 lok. 16
02-555 Warszawa

Prawnicy